Vhodně zvolené mazadlo dokáže nejen efektivně zvýšit životnost strojů, ale i zlepšit jejich stávající funkce. Pokud vynaložíme své finanční prostředky na nákup některého maziva, pak od něho budeme požadovat, aby nám svými vlastnostmi tyto prostředky vynahradilo.

malá olejnička

· Je tedy naprosto nezbytné trvat na několika důležitých funkcích.

a) Strojní zařízení bude dosahovat lepších a déletrvajících výkonů.
b) Mazadlo bude působit dlouhodobě, a nejen po krátkou dobu.
c) Náklady na údržbu strojů se musejí logicky snižovat.
d) Produktivita práce se naopak o mnoho zvýší.
e) Nastane doba, kdy nebude nutné shánět pomoc odborného opraváře, protože téměř vymizí poruchovost.
f) Náklady na provoz zařízení, které bude takto ošetřeno, se znatelně sníží.

nadupaný motor

Voda a prach nemají šanci

Správnost naší volby https://www.lidovky.cz/nezapomente-na-druhe-kolo-a-mejte-pripravenou-strategii-radi-odbornice-na-volby-gdf-/zpravy-domov.aspx%3Fc%3DA180106_183332_ln_domov_sijpoznáme i z hlediska úspory nákladů. Maziva elkalub jsou na světovém trhu už po desetiletí. Za tuto dlouhou dobu dokázala, že všechny zmíněné vlastnosti jsou pro ně naprostým standardem. Produkty této značky mohou zajistit bezporuchovou práci zařízení při velkých teplotních rozsazích a různých typech zatížení. V tomto oboru je vždy nesprávné volit univerzální mazivo, které vyhovuje mnoha různým strojům a zařízením.

§ Je vždy potřeba přesně vybrat produkt, který je určený pro daný výrobek a pro specifické podmínky, za kterých bude muset fungovat.

parní pohon

Jednotlivé výrobky se od sebe liší především svou viskozitou. Účinnost mazadel není pouze v dobrém chodu všech součástí, ale také v tom, že kovové části nebudou podléhat korozi. Díky pneumatickým olejům lze snadno odstranit nežádoucí vodu, která se na strojích usazuje a také se zbavit mechanických nečistot i drobného prachu, jenž by mohly poškodit zařízení. Na ošetřeném povrchu vytvoří mazivo velice tenký film, který nedovolí těmto nežádoucím vlivům, aby začaly své dílo zkázy.